PLANERADE      AKTUELLA      TIDIGARE      OMPLACERINGAR
Vid leverans är valparna:
* Registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK)
* Valpkullsförsäkrade i 3 år
* Veterinär besiktade
* Vaccinerade
* Chip märkta
* Avmaskade
*DNA testade (valpar e. ClearxCarrier parningar)

Du/ni får även en "valplåda" innehållande valpfoder, häfte med lite tips &
råd, video från SKK m.m.